SUMOMOTO - PRZEGLĄDY OKRESOWE

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Przeglądy okresowe w motocyklu, odnoszą się do przebiegu lub/i upływu czasu .

Jeżeli robi się standardowe i większe przebiegi, to należy co określone interwały serwisowe (kilometry lub motogodziny) zrobić przegląd.

Natomiast jeżeli mało się jeździ, często zapomina się o tym, że i tak należy robić przegląd ze względu na upływ czasu.

Czas wpływa na starzenie się i zmiany właściwości np większości płynów i niektórych części.

Ważne tu jest zarówno wymiana materiałów eksploatacyjnych jak i kontrole mechaniczne oraz regulacje.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Adres:

Sumomoto – Motocykle

ul. Nad Potokiem 15A

30-830 Kraków